Szervezet-KutatóAhhoz, hogy hatékony és sikeres legyen, egy menedzsernek a lehetõ legteljesebb mértékben meg kell értenie annak a csoportnak a céljait és célkitûzéseit, amelyet irányít...

Tudnia kell tolerálni és javítani azokat a gyakorlati teljesítményeket és haladást, amelyre csoportja és annak tagjai képesek lehetnek. Mindig törekednie kell arra, hogy csökkentse az örökkön létezõ szakadékot az ideális és a gyakorlati között.
 
L. Ron Hubbard

     Miután meghatározta az ideális szervezeti formát, L. Ron Hubbard következõ lépésként megadta azokat a meghatározott adminisztrációs irányelveket, amelyek alapján ez a szervezeti forma mûködik. Ezek az adminisztrációs irányelvek egy olyan kézikönyv-sorozatban foglaltatnak benne, amely Szervezeti Ügyvezetõ Tanfolyam (Organizational Executive Course, rövidítve OEC) címen ismeretes. Ezek az OEC kötetek a szervezet minden mûködésbeli aspektusának az elméletét és sajátosságait megadják – a dolgozók felvételétõl azok etikus viselkedéséig, az elõléptetéstõl a minõség-ellenõrzésig, és még sok mást. Valójában a Szervezési Tábla mindegyik divíziójának megfelel egy kötet, amely bemutatja annak a divíziónak a pontos mûködéseit és funkcióit. Ehhez hasonlóan a Management Sorozat címû kiegészítõ kötetekben L. Ron Hubbard megad minden olyan tudnivalót, amire egy vezetõnek szüksége van egy szervezet irányításának témakörében, mint például: hogyan végezze a szervezést, hogyan legyen vezetõ, hogyan alakítsa ki a személyzetet, és hogyan kezelje õket, valamint szólt a közönséggel való jó kapcsolatok mûvészetérõl is. Tehát, az OEC kötetek azokat az irányelveket adják meg, amelyekkel egy szervezet mûködtethetõ, a Management Sorozatpedig azokat, amelyekkel a szervezetek irányítása történik.


A Szervezési Tábla| Elõzõ | Következõ |
| Tartalom | Kapcsolódó Oldalak | Home page | Kérdõív | Könyvesbolt |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portrćt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. All Rights Reserved.

For Trademark Information