L. Ron Hubbard: Krónika

L Ron Hubbard sok területen tett szolgálatot – filozófus, nevelõ, közigazgatás szervezõ és mûvész volt. Az alábbi krónika célja, hogy életérõl némileg bõvebb fogalmat adjon. A felfedezések történeti áttekintésén túl ezek a sorok a lenyûgözõ utakra is bepillantást engednek, amelyeket L. Ron Hubbard mint fenegyerek pilóta, mestertengerész, távolkeleti felfedezõ és Los Angeles-i rendõrtiszt járt be, és mindarra, ami végül elvezetett az életmûhöz, amelyért napjainkban olyannyira tisztelik.
„Nem kolostori életet éltem, és a bölcset, aki még nem élt, és a tudóst, aki nem hajlandó osztozkodni, megvetem.

„Láttam az életet fentrõl lefelé és lentrõl felfelé is. Mindkét arcát ismerem. És tudom, hogy van bölcsesség és van remény.”
 
L. Ron Hubbard

| Elõzõ | Következõ |
| Tartalom | Kapcsolódó Oldalak | Home page | Kérdõív | Könyvesbolt |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portrćt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. All Rights Reserved.

For Trademark Information