Oktató


1

950-ben L. Ron Hubbard így ír: „A ma gyermekeibõl lesz a holnap civilizációja. Bármelyik társadalomnak, amint az az oktatás problémájának nekilát, célkitûzése és végcélja, hogy növelje az illetõ társadalom képességét, kezdeményezõkészségét, kulturális színvonalát és mindezzel túlélésének mértékét is. Amennyiben a társadalom ezen dolgok közül akár csak egyet is elfelejt, elpusztítja magát saját oktatási közege által.” Évtizedekkel késõbb L. Ron Hubbard észrevételei ijesztõen pontosnak bizonyultak, és hacsak oktatási rendszerünk hanyatlása meg nem áll, sok intézményünk tovább folytatódó dezintegrációja elkerülhetetlennek mutatkozhat.

     Hogy csak néhány zavaró tényre hivatkozzunk: a diákok több mint 25%-a úgy hagyja el a középiskolát illetve úgy érettségizik le, hogy nincs birtokában azoknak a legelemibb írási és olvasási ismereteknek, melyeket a mindennapi élet megkövetel. Az amerikai középiskolások körében – a szegényebb régiókban – a lemorzsolódási mutató megközelítõleg 30 és 50 százalék között mozog; egy tanári szervezet elnöke szerint, az összes új tanár között 50 százalékot is elér azoknak az aránya, akik az elsõ öt éven belül elhagyják pályájukat; az amerikai diákok SAT (egyetemi felvételivizsgaként szolgáló Scholastic Aptitude Test) tesztjeinek pontszámai tetemesen lecsökkentek azokhoz az értékekhez viszonyítva, melyeket az 1960-as évek derekának diákjai értek el.| Elõzõ | Következõ |
| Tartalom | Kapcsolódó Oldalak | Home page | Kérdõív | Könyvesbolt |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portrćt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. All Rights Reserved.

For Trademark Information