Előszó

M

indössze két mércéje van annak, hogy jól éltük-e életünket – mondta egyszer L. Ron Hubbard: Vajon szándékunk szerint cselekedtünk-e? És másoknak jó volt-e, hogy voltunk? Az elsõre tanúbizonyságul szolgál életmûve egésze, beleértve több mint 5000 írását és 3000 hangszalagra rögzített elõadását a Dianetika és a Szcientológia tárgykörében. A másodiknak pedig bizonyítéka az a több tízmilliónyi egyén, kiknek élete ténylegesen jobbá vált L. Ron Hubbard léte által: a több mint három milliónyi gyerek, aki az oktatásban tett felfedezéseinek köszönhetõen ma már képes olvasni; férfiak és nõk milliói, akik L. Ron Hubbardnak a kábítószer-rehabilitáció terén végzett áttörõ felfedezései révén megszabadultak a kábítószerfüggõségtõl; az a több mint 40 millió ember, akit megérintett L. Ron Hubbard nem vallásos természetû morális kódexe; valamint az a további sok millió ember, aki L. Ron Hubbard munkásságát saját élete szellemi sarkkövének tartja.

     Bár L. Ron Hubbard leginkább a Dianetika és a Szcientológia által vált ismertté, mégsem lehet ilyen egyszerûen kategóriába sorolni. Ha másért nem is, már csak azért sem, mert ahhoz élete túlságosan sokrétû volt, hatása pedig túlságosan is széleskörû. Vegyük például a dél-afrikai bantu bennszülötteket, akik mit sem tudnak a Dianetika és Szcientológia tudományáról, de ismerik L. Ron Hubbardot, az oktatót. Hasonlóképpen, így van ez azokkal az albán gyári munkásokkal, akik csupán közigazgatási újításai miatt ismerik õt, a kínai gyerekekkel, akik mindössze morális kódexük szerzõjeként hallottak róla, valamint ez vonatkozik arra a tucatnyi nyelvû olvasótáborra, akik kizárólag regényei alapján ismerik. Nos, valóban, L. Ron Hubbard nem egykönnyen kategorizálható ember, és bizonyosan nem felel meg a népszerû téveszmének, a „vallásalapító” zárkózott, meditatív alakjának. Mégis, minél többet tudunk meg errõl az emberrõl és munkásságáról, annál inkább rádöbbenünk, hogy pontosan az a fajta ember volt, aki a Szcientológiát, – az egyetlen a XX. században alapított fõbb vallást – megteremthette számunkra.| Elõzõ | Következõ |
| Tartalom | Kapcsolódó Oldalak | Home page | Kérdõív | Könyvesbolt |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portrćt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. All Rights Reserved.

For Trademark Information