Elõszó

     Mégis mindezen lenyûgözõ számok ellenére, L. Ron Hubbard megmérettetése nem lenne teljes annak némi méltánylása nélkül, ami élete mûve lett: a Dianetika és a Szcientológia nélkül. A világ leghatásosabb ereje a pozitív változtatásra – a Szcientológia Egyház – világszerte emberek milliói számára képviseli a szellemi szabadságot. Ezek az emberek a társadalom minden egyes területérõl, kultúrájából és rétegébõl származnak. Mi több, ha valaki L. Ron Hubbardnak, az emberi elmével és szellemmel kapcsolatos felfedezéseire utal, akkor végsõ soron mindannak a filozófiai alapjáról beszél, amit L. Ron Hubbard megvalósított: jobb oktatás, bûnözéstõl mentes városok, kábítószermentes egyetemi campusok, szilárd és etikus szervezet, kulturális újjáéledés a mûvészetek által – mindez és még sok más valósággá vált azoknak az áttöréseknek a hatására, melyeket a Dianetika és a Szcientológia magába foglal.

     Az elkövetkezõ oldalak némi benyomást szándékoznak adni L. Ron Hubbarddal és eredményeivel kapcsolatban ama számos területen, amelyet munkássága felölel. Tekintve, hogy L. Ron Hubbard egy ötlet sikerét mindig annak megvalósíthatóságán mérte le – ezt a szempontot végig hangsúlyozzuk majd. Figyelembe véve azonban eredményeinek körét mint szerzõ, oktató, humanista, szervezõ és mûvész – egyik téma tárgyalása sem lehet teljes. Elvégre hogyan is lehetne egy pár tucat oldalon átadni olyan valaki hatását környezetére, aki ilyen sokakat ilyen mélyen érintett? Mindazonáltal ezt a tömör rátekintést az emberre és munkásságára abban a szellemben nyújtjuk át olvasóinknak, amit õ maga így fogalmazott meg: „Ha a dolgokat egy kicsit jobban ismernénk és értenénk, valamennyien boldogabb életet élnénk.”| Elõzõ | Következõ |
| Tartalom | Kapcsolódó Oldalak | Home page | Kérdõív | Könyvesbolt |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portrćt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. All Rights Reserved.

For Trademark Information