Kulcs az élethez


 


A cél az, hogy a személyt szakértõvé tegyük a szavak és a nyelv használatával és szerkezetével kapcsolatban, hogy képes legyen átadni fogalmait és gondolatait tisztán és világosan, és hogy képes legyen megérteni mások gondolatait és fogalmait.
 
L. Ron Hubbard

B
ármilyen látványos is L. Ron Hubbard revelációszerû Tanulási Technológiája, teljes oktatói közremûködésének megtárgyalása nem lehet hiánytalan anélkül, hogy Kulcs az élethez (Key to Life) elnevezésû tanfolyamát meg ne említenénk. E tanfolyam háttere sokat elárul mind L. Ron Hubbard probléma-megközelítésérõl, mind az oktatás az 1960-as és 1970-es évek során végbement nagy hanyatlásáról.

     Ahogy helyesen rámutatott, századunk utóbbi évtizedeiben három kulturális tényezõ együttese csökkenti komolyan kommunikációs képességünket. Elõször is, az általános oktatási mérvadók kiestek, mivel az új rendszerek mellõzték az olyan alapokat mint az írás, olvasás, és a nyelvtan. Ez a hanyatlás pedig felgyorsult azzal, ahogy megjelent a televízió, és fõképpen azok az anyák, akik letették a gyerekeiket a televízió elé, hogy ezáltal a folyamatosan beáramló képözön töltse be mind a póráz, mind a dajka szerepét. Végül, és legkiváltképpen az 1960-as évek során megjelent a kábítószer átka, hogy tovább tompítsa a tv-nemzedék elméjét. Ennek következményeképpen teljes nemzedékek váltak képtelenné arra, hogy felfogják és közvetítsék az információkat. Mi több, és ez az a pont, amelynél fogva L. Ron Hubbard behatolt a probléma mélyére – a 60-as és 70-es éveknek ezek a korosztályai képtelenek voltak korábbi oktatási eszközeit hasznosítani, egyszerûen azért, mert nem tudták meghatá-rozni a kulcsfontosságú utasítások felfogásához szükséges szavakat. Nem ok nélkül volt tehát, hogy L. Ron Hubbard úgy kezdett beszélni az ilyen tanulókról „mint az élettel való kommunikáción kívül esettek”-rõl.

| Elõzõ | Következõ |
| Tartalom | Kapcsolódó Oldalak | Home page | Kérdõív | Könyvesbolt |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portrćt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. All Rights Reserved.

For Trademark Information