A nagyobb örökség

     Ennek a hagyománynak az értelmében L. Ron Hubbard a mûvészethez, mint egy egészhez lát hozzá. Elsõ publikált feljegyzéseit felfedezéseirõl 1965. augusztus 30-án jelentették meg. Egy bevezetõ jegyzetében megismétli, hogy a mûvészet tartalmazza „a legkevésbé rendszerbe foglalt tudást", míg az a régi keletû kérdés, hogy „Mi a mûvészet?", még soha nem kapott megfelelõ választ. Aztán, bár jegyzeteit még hevenyészettnek nevezi, ennek ellenére továbbhalad annak a tevékenységi területnek az alapjaival, amit mûvészetnek ismerünk, a következõképpen határozva meg azt: „A MÛVÉSZET egy olyan szó, amelyik összegzi a KOMMUNIKÁCIÓ MINÕSÉGÉT.”

     És ezzel, mint meghatározó építõkõvel továbbhalad, egymást követõ hónapokon és éveken keresztül, a tárgy rendszerbe foglalása felé, beleértve ebbe a mûvészi bemutatás, a mûvészi integráció, az üzenet, a ritmus, a szín, a felszerelés és sok más olyannak a leírását, ami L. Ron Hubbard Mûvészet (Art) címû könyvében jelent meg.

     Napjainkban ez a munka mûfajának egyetlen, legnagyobb hatású szövege, melyre több tízezernyi tapasztalt szakértõ támaszkodik rendszeresen, és ezrek hasznosítják a benne foglaltakat, hogy elindítsák saját pályájukat. Ez a könyv lett a Hubbard Mûvészeti Tanfolyam alapja is, azzal a céllal, hogy segítse a hallgatókat a könyvben taglalt alapvetõ elvek alkalmazásában. Hasonlóképpen felhasználják még az L. Ron Hubbard Írói Mûhely írómûhelyeiben, ahol még több jövendõ írót inspirál.| Elõzõ | Következõ |
| Tartalom | Kapcsolódó Oldalak | Home page | Kérdõív | Könyvesbolt |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portrćt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. All Rights Reserved.

For Trademark Information