Filozófus


     Az 1970-es évek elejére érve élete közvetlenül a huszadik század végére jellemzõ kulturális válság megoldásának keresésében rajzolható fel.

     Azt, hogy végtére is sikeres volt, mi sem bizonyítja jobban, mint a Dianetika és a Szcientológia valóban fenomenális növekedése: Napjainkban hatvan országban több mint kétezer olyan szervezet mûködik, ahol a Dianetika és a Szcientológia különbözõ technológiáit alkalmazzák.

     Ezt bizonyítja mindaz a rengeteg elismerés, amit L. Ron Hubbard munkássága kapott – a különbözõ állami, megyei, nemzeti és nemzetközi testületektõl érkezõ elismerések és nyilatkozatok szószerint köteteket tesznek ki.

     Bizonyítja továbbá népszerûségének töretlensége; a Dianetika, harminc teljes évvel legelsõ kiadása után, ismét a bestseller listára került, és ma is ott van. Másfelõl ezt igazolja mindaz, ami ezeken az oldalakon olvasható, beleértve azt a tõle elválaszthatatlan tényt is, hogy a Szcientológia alapvetõ igazságai közül ma oly sok képezi részét a társadalom szövetének.

     De mindenekfelett bizonyíték L. Ron Hubbard személyes filozófiai céljának folyamatos beteljesedése:


„Szeretek másokon segíteni, és életem legnagyobb örömének tekintem, amikor azt látom, hogy egy ember megszabadítja önmagát az árnyaktól, amelyek elhomályosították napjait.

Az ember ezeket az árnyakat annyira sûrûnek látja, és azok annyira nyomasztják, hogy amikor felfedezi árnyék voltukat, képes átlátni és átsétálni rajtuk, majd újra kijutni a napra – nagyon boldognak érzi magát. És attól tartok, én is éppoly boldog vagyok, mint õ.”
 
L. Ron Hubbard

Ma L. Ron Hubbard Dianetika és Szcientológia filozófiáját több mint 2000 egyházban és szervezetben tanulják és használják a világ különbözõ városaiban.Világszerte mûködõ
Szcientológia szervezetek fényképe.A haladó Szcientológia szervezetek azért alakultak, hogy L. Ron Hubbard
örökségét vigyék tovább megadva az utat az ember magasabb szellemi törekvéseihez.Néhány a többezer elismerés és proklamáció közül, amit L. Ron Hubbardnak
ajándékoztak a Dianetika és a Szcientológia Alapítójaként tett szolgálata elismerése képpen.


| Elõzõ | Következõ |
| Tartalom | Kapcsolódó Oldalak | Home page | Kérdõív | Könyvesbolt |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portrćt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. All Rights Reserved.

For Trademark Information