Tanulási Technológia

[Fotó]
L. Ron Hubbard oktatás és tanulás terén elért áttöréseit a fenti, gyermekeknek, tizenéveseknek, illetve felnõtteknek szánt három könyv írja le.

     Összességében az e téren nyújtott közremûködése, mely Tanulási Technológia néven ismeretes, megadja az elsõ teljesen mûködõképes megközelítést a diákok arra való oktatásában, hogy hogyan kell valamit megtanulni. Módszereket ajánl az anyag elsajátításában elõforduló minden nehézség felismerésére és megoldására, beleértve azt a korábban el nem ismert akadályt, amely végsõsoron alapját képezi minden abbéli sikertelenségnek, hogy valamilyen adott tanulmányokat folytassunk. Röviden tehát ez a Tanulási Technológia bárkinek segít bármit megtanulni és bebizonyítottan egyöntetû, egységes eredményt ért el, akárhol is alkalmazták. Mivel mindenki számára közös alapokon nyugszik, felü-lemelkedik a gazdasági, kulturális vagy faji határokon, és használható mindenki számára, életkortól függetlenül. Valójában az e tárgyban megjelent három meghatározó tankönyv A tanulás alapvetõ kézikönyve, Tanulási jártasság az élethez és a Hogyan tanuld meg? lényegileg abban különböznek egymástól, ahogyan az anyagot kezelik; az elsõ a tizenéves és az afölötti korosztályt célozza meg, míg a második fiatalabb olvasóközönségnek készült, a harmadik pedig a tanulás tech-nológiájának alapját nyújtja a nyolc és tizenkét év közötti gyerekek számára. Lényegében L. Ron Hubbard tanulási technikáiról bizonyítást nyert, hogy az általános iskolákban valamint a multinacionális vállalatok vezetõi irodáiban egyformán hatékonyan hasznosíthatók.L. Ron Hubbard tanulási technológiáját
minden korosztály használja.| Elõzõ | Következõ |
| Tartalom | Kapcsolódó Oldalak | Home page | Kérdõív | Könyvesbolt |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portrćt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. All Rights Reserved.

For Trademark Information